Archive

Bir sanatçının gözünden bakarak İstanbul-Kadıköy'ün son yıllarda içinden geçmekte olduğu değişimi okuyabileceğiniz bir değerlendirme yazısı....